Allgether design

    สร้างสรรค์การออกแบบดีไซน์ในสไตล์ที่เป็นคุณ พร้อมเสริมดวงกิจการให้ก้าวไกลด้วยธาตุเสริมดวงมงคล

ขั้นตอนในการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 แจ้งความประสงค์

สนทนารายละเอียดในการออกแบบที่ลูกค้าต้องการ แจ้งลักษณะกิจการให้ทาง Allgether ทราบรายละเอียด เพื่อเป็นการเตรียมการคร่าวๆ และแจ้ง Promotion ให้ทางลูกค้าได้พิจารณาตัดสินใจรับบริการ

ขั้นตอนที่ 2 ชำระยอดโอนที่ต้องการรับบริการ

ทางลูกค้ายืนยันรับบริการในการออกแบบและดำเนินการชำระยอดเงินตาม Promotion ที่ประสงค์เลือกรับบริการ 

ขั้นตอนที่ 3 แจ้งข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ

แจ้งข้อมูลในการออกแบบให้ทาง Allgether ทราบเป็น Reference เพื่อให้ออกแบบมาให้ตรงใจกับความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด เพราะการออกแบบดีไซน์จะเป็นเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจได้เป็นที่น่าจดจำ

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการออกแบบ

เริ่มออกแบบตามลักษณะธุรกิจและความต้องการตาม Reference ที่ลูกค้าแจ้ง และออกแบบให้ตามจำนวนแบบใน Promotion ที่เลือกรับบริการ

ขั้นตอนที่ 5 ส่งแบบดีไซน์ให้พิจารณา

เมื่อออกแบบดีไซน์เสร็จแล้ว ส่งให้ลูกค้าพิจารณาและเลือกแบบ หากมีการแก้ไขสามารถแจ้งสรุปการแก้ไขตามจำนวนของ Promotion ที่เลือกรับบริการได้เลย ทาง Allgether พร้อมยินดีให้บริการแก้ไขให้ตรงตามความการของลูกค้าให้มากที่สุด

ขั้นตอนที่ 6 ส่งไฟล์งาน Final ผ่าน Email ( ไฟล์ AI , JPG. , PNG. )

ขั้นตอนสุดท้าย หากลูกค้าพึงพอใจในการออกแบบที่ตรงใจกับความต้องการแล้ว เมื่อ Confirm แล้วถือเป็นการเสร็จสิ้น ทาง Allgether จะดำเนินการส่งไฟล์งานให้ลูกค้า

*หมายเหตุ : สำหรับการออกแบบโลโก้บริษัท แบรนด์ ร้าน เมื่อ Confirm แบบแล้ว จะดำเนินการทำไฟล์ตรายาง หรือ ไฟล์หัวบิลกระดาษ ก่อนส่งไฟล์ Final ให้ *

Share