อิทธิพลของสีตามฮวงจุ้ย

ออกแบบโลโก้

อิทธิพลของสีมีผลต่อมนุษย์ในแง่ของจิตวิทยาและหลักความเชื่อทางหลักฮวงจุ้ย ซึ่งสีเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงความขัดข้อง ล้มเหลว และความสำเร็จของชีวิต หากใช้สีผิดย่อมให้โทษ แต่หากใช้สีที่ถูกโฉลกกับดวงชะตาก็จะส่งเสริมให้ชีวิต มีความเจริญรุ่งเรือง ค้าขายคล่อง หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าและมีสง่าราศี

Share